Combi Plåt i Åseda som är experter på plåt, ventilation och legotillverkning har nu färdigställt ett tillbygge på 240 kvm samt nyanställt personal. Detta är för att bemöta den ökade efterfrågan   på  legotillverkning av flygplans containrar som ökat stort. Tillbyggnaden stod klar i februari 2016.

Nedan lite bilder från bygget !