Utöver plåtslageri och ventilation utför vi även diverse legotillverkning mot olika industrier.