Det lilla företaget med bred kompetens! 

 

Combi Plåt och Vent AB har idag runt 10 anställda med egen verkstad och kontor i Åseda med verksamhetsområde i främst Kronobergs- och Jönköpings län. Vi utför alla typer av plåtslageri, ventilationsarbeten och industriservice. Vi utför även en del legotillverkning. 

Vår affärsidé är att kunna erbjuda helhetslösningar från idé till färdig produkt. Vi ska verka för långsiktiga samarbeten genom hög kvalitet, noggrannhet och ärlighet. Detta ska generera att våra kunder blir återkommande och blir marknadsförare mot nya kunder. 

 

VÄRDEGRUND

Bolagets värdegrund är gemensam för alla medarbetare och ger oss en stabil plattform att bygga bolaget på. Vidare hjälper den vår personal att fatta dagliga beslut som ligger i linje med våra mål och visioner. 

  • Alla våra beslut dagligen ska ligga i våra kunders och andra intressenters intresse. Våra kunder och andra intressenter är grunden för hela verksamheten och även våra största marknadsförare. Ärligehet ska genomsyra hela verksamheten från kalkyl till färdigställande. 
  • Vi ska alltid arbete i ett trivsamt klimat med våra kollegor, samarbetspartners och kunder. Vi ska känna till våra skyldigheter, befogenheter samt rättigheter. Detta ska verka till låg personalomsättning och hög medarbetar-/kundnöjdhet. Vi ska helt enkelt vara enkla att jobba med. 
  • Vi ska arbeta för att uppfattas som ärliga, kompetenta, ansvarsfulla samt engagerade. Detta ska rendera i att våra samarbetsparters och kunder känner ett stort förtroende för vårt bolag. För att uppnå detta ska vi systematsikt och långsiktigt förbättra samt utveckla vår verksamhet. 

FÖRETAGSPOLICY

Combi Plåt och Ventilation AB uför alla typer av plåtslageri och ventilationsarbeten åt företag, fastighetsägare och konsumenter. Företagets mål är långsiktiga samarbeten och ständig förbättrning av miljö, kvalitetsarbetet och arbetsmiljö genom att: 

  • Alla beslut dagligen ska ligga i våra kunders och andra intressenters intresse för att skapa långsiktiga samarbeten. 
  • Vägleda så att kostnad och miljöpåverkan blir minimal genom hela projektes livsländ. 
  • Högsta kvalitet skall genomsyra hela organisationen. 
  • Vi skall alltid arbeta i ett trivsamt och säkert klimat med våra kollegor, samarbetsparters, kunder och säkerställa socialt anvarstagande i alla led i vår verksamhet. 
  • Medarbetar och våra leverantörer ska klara våra uppsatta krav gällande kompetens, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
  • Följa lagar, krav och brandskydd som ställs på verksamheten.